Vol 8, No 2 (2018)

Juni

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Daftar Isi

Artikel

Sunarto Sunarto
Sari views: 50 PDF views: 33
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Sari views: 39 PDF views: 23
PDF
Mulyono Mulyono
Sari views: 30 PDF views: 22
PDF
Indri Anugraheni
Sari views: 60 PDF views: 47
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Sari views: 38 PDF views: 25
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Sari views: 46 PDF views: 42
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Sari views: 42 PDF views: 31
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Sari views: 29 PDF views: 38
PDF
Firosalia Kristin
Sari views: 48 PDF views: 26
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Sari views: 57 PDF views: 124
PDF
Novrian Satria Perdana
Sari views: 37 PDF views: 72
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Sari views: 57 PDF views: 23
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Sari views: 35 PDF views: 19
PDF
Vivi Rulviana
Sari views: 42 PDF views: 39
PDF