Vol 8, No 2 (2018)

Juni

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Daftar Isi

Artikel

Sunarto Sunarto
Sari views: 9 PDF views: 7
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Sari views: 16 PDF views: 10
PDF
Mulyono Mulyono
Sari views: 8 PDF views: 11
PDF
Indri Anugraheni
Sari views: 16 PDF views: 11
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Sari views: 10 PDF views: 6
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Sari views: 7 PDF views: 4
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Sari views: 14 PDF views: 13
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Sari views: 8 PDF views: 10
PDF
Firosalia Kristin
Sari views: 13 PDF views: 5
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Sari views: 10 PDF views: 8
PDF
Novrian Satria Perdana
Sari views: 9 PDF views: 11
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Sari views: 31 PDF views: 4
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Sari views: 14 PDF views: 7
PDF
Vivi Rulviana
Sari views: 14 PDF views: 7
PDF