Vol 8, No 2 (2018)

Juni 2018

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Table of Contents

Artikel

Sunarto Sunarto
Abstract views: 436 PDF views: 3457
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Abstract views: 140 PDF views: 129
PDF
Mulyono Mulyono
Abstract views: 142 PDF views: 141
PDF
Indri Anugraheni
Abstract views: 365 PDF views: 559
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Abstract views: 228 PDF views: 792
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Abstract views: 1804 PDF views: 1271
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Abstract views: 207 PDF views: 365
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Abstract views: 223 PDF views: 641
PDF
Firosalia Kristin
Abstract views: 575 PDF views: 1495
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Abstract views: 418 PDF views: 3679
PDF
Novrian Satria Perdana
Abstract views: 387 PDF views: 1198
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Abstract views: 380 PDF views: 187
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Abstract views: 170 PDF views: 501
PDF
Vivi Rulviana
Abstract views: 180 PDF views: 636
PDF