Vol 8, No 2 (2018)

Juni 2018

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Table of Contents

Artikel

Sunarto Sunarto
Abstract views: 749 PDF views: 5823
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Abstract views: 198 PDF views: 190
PDF
Mulyono Mulyono
Abstract views: 209 PDF views: 210
PDF
Indri Anugraheni
Abstract views: 691 PDF views: 1042
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Abstract views: 321 PDF views: 897
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Abstract views: 3617 PDF views: 2584
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Abstract views: 304 PDF views: 483
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Abstract views: 430 PDF views: 1108
PDF
Firosalia Kristin
Abstract views: 1734 PDF views: 2853
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Abstract views: 838 PDF views: 6430
PDF
Novrian Satria Perdana
Abstract views: 867 PDF views: 1885
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Abstract views: 525 PDF views: 405
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Abstract views: 260 PDF views: 804
PDF
Vivi Rulviana
Abstract views: 414 PDF views: 1286
PDF