Vol 8, No 2 (2018)

Juni 2018

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Table of Contents

Artikel

Sunarto Sunarto
Abstract views: 589 PDF views: 4357
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Abstract views: 168 PDF views: 160
PDF
Mulyono Mulyono
Abstract views: 168 PDF views: 170
PDF
Indri Anugraheni
Abstract views: 514 PDF views: 725
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Abstract views: 269 PDF views: 837
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Abstract views: 2395 PDF views: 1737
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Abstract views: 256 PDF views: 435
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Abstract views: 324 PDF views: 869
PDF
Firosalia Kristin
Abstract views: 973 PDF views: 2063
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Abstract views: 598 PDF views: 5079
PDF
Novrian Satria Perdana
Abstract views: 619 PDF views: 1580
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Abstract views: 443 PDF views: 256
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Abstract views: 202 PDF views: 643
PDF
Vivi Rulviana
Abstract views: 252 PDF views: 897
PDF