Vol 8, No 2 (2018)

Juni 2018

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Table of Contents

Artikel

Sunarto Sunarto
Abstract views: 1070 PDF views: 8724
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Abstract views: 232 PDF views: 229
PDF
Mulyono Mulyono
Abstract views: 243 PDF views: 242
PDF
Indri Anugraheni
Abstract views: 1519 PDF views: 2044
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Abstract views: 448 PDF views: 1020
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Abstract views: 5163 PDF views: 3441
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Abstract views: 425 PDF views: 612
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Abstract views: 672 PDF views: 1529
PDF
Firosalia Kristin
Abstract views: 2830 PDF views: 3969
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Abstract views: 1512 PDF views: 8087
PDF
Novrian Satria Perdana
Abstract views: 2024 PDF views: 3053
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Abstract views: 871 PDF views: 940
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Abstract views: 317 PDF views: 930
PDF
Vivi Rulviana
Abstract views: 940 PDF views: 1942
PDF