Vol 8, No 2 (2018)

Juni 2018

DOI: https://doi.org/10.24176/re.v8i2

Table of Contents

Artikel

Sunarto Sunarto
Abstract views: 652 PDF views: 4972
PDF
Eko Wahyunanto Prihono , Supahar Supahar
Abstract views: 177 PDF views: 169
PDF
Mulyono Mulyono
Abstract views: 180 PDF views: 181
PDF
Indri Anugraheni
Abstract views: 564 PDF views: 839
PDF
Saiful Almujab , S Marten Yogaswara , Afief Maula Novendra , Leni Maryani
Abstract views: 292 PDF views: 865
PDF
Ika Oktavianti , Yuni Ratnasari
Abstract views: 2885 PDF views: 2160
PDF
Setyo Eko Atmojo , Wahyu Kurniawati
Abstract views: 268 PDF views: 449
PDF
Amara Sasmita , Khusnul Fajriyah
Abstract views: 360 PDF views: 960
PDF
Firosalia Kristin
Abstract views: 1155 PDF views: 2281
PDF
Ika Ari Pratiwi ORCID_logo, Sekar Dwi Ardianti , Moh. Kanzunnudin
Abstract views: 688 PDF views: 5761
PDF
Novrian Satria Perdana
Abstract views: 701 PDF views: 1685
PDF
Mahda Haidar Rahman , Subyantoro Subyantoro , Mimi Mulyani
Abstract views: 469 PDF views: 308
PDF
Fitria Dwi Prasetyaningtyas , Desi Wulandari , Nugraheti Sismulyasih
Abstract views: 220 PDF views: 730
PDF
Vivi Rulviana
Abstract views: 307 PDF views: 1030
PDF