Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 760 PDF (Bahasa Indonesia) views: 554
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 437 PDF (Bahasa Indonesia) views: 279
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 318 PDF (Bahasa Indonesia) views: 412
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 377 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2099
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 403 PDF (Bahasa Indonesia) views: 668
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 422 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2140
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 631 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2705
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 314 PDF (Bahasa Indonesia) views: 386
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 198 PDF (Bahasa Indonesia) views: 532
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 450 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1192
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 180 PDF (Bahasa Indonesia) views: 253
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 268 PDF (Bahasa Indonesia) views: 182
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 1551 PDF (Bahasa Indonesia) views: 6070
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 242 PDF (Bahasa Indonesia) views: 412
368-383