Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 655 PDF (Bahasa Indonesia) views: 336
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 370 PDF (Bahasa Indonesia) views: 229
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 251 PDF (Bahasa Indonesia) views: 239
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 275 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1250
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 286 PDF (Bahasa Indonesia) views: 312
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 283 PDF (Bahasa Indonesia) views: 500
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 495 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1521
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 237 PDF (Bahasa Indonesia) views: 260
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 123 PDF (Bahasa Indonesia) views: 334
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 322 PDF (Bahasa Indonesia) views: 687
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 113 PDF (Bahasa Indonesia) views: 171
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 124 PDF (Bahasa Indonesia) views: 144
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 456 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2005
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 170 PDF (Bahasa Indonesia) views: 213
368-383