Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 681 PDF (Bahasa Indonesia) views: 390
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 383 PDF (Bahasa Indonesia) views: 254
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 265 PDF (Bahasa Indonesia) views: 282
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 308 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1716
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 319 PDF (Bahasa Indonesia) views: 458
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 334 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1404
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 527 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2022
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 254 PDF (Bahasa Indonesia) views: 293
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 145 PDF (Bahasa Indonesia) views: 404
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 371 PDF (Bahasa Indonesia) views: 845
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 128 PDF (Bahasa Indonesia) views: 202
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 173 PDF (Bahasa Indonesia) views: 160
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 825 PDF (Bahasa Indonesia) views: 3811
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 189 PDF (Bahasa Indonesia) views: 310
368-383