Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 932 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1086
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 567 PDF (Bahasa Indonesia) views: 394
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 405 PDF (Bahasa Indonesia) views: 795
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 792 PDF (Bahasa Indonesia) views: 3271
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 755 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1347
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 725 PDF (Bahasa Indonesia) views: 5027
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 1037 PDF (Bahasa Indonesia) views: 4226
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 431 PDF (Bahasa Indonesia) views: 576
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 297 PDF (Bahasa Indonesia) views: 791
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 689 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1947
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 282 PDF (Bahasa Indonesia) views: 495
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 407 PDF (Bahasa Indonesia) views: 274
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 4373 PDF (Bahasa Indonesia) views: 14214
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 458 PDF (Bahasa Indonesia) views: 924
368-383