Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 864 PDF (Bahasa Indonesia) views: 903
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 501 PDF (Bahasa Indonesia) views: 343
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 370 PDF (Bahasa Indonesia) views: 682
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 545 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2915
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 590 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1074
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 569 PDF (Bahasa Indonesia) views: 4278
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 830 PDF (Bahasa Indonesia) views: 3812
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 365 PDF (Bahasa Indonesia) views: 513
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 263 PDF (Bahasa Indonesia) views: 751
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 612 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1701
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 253 PDF (Bahasa Indonesia) views: 458
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 366 PDF (Bahasa Indonesia) views: 249
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 3792 PDF (Bahasa Indonesia) views: 12389
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 360 PDF (Bahasa Indonesia) views: 751
368-383