Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 782 PDF (Bahasa Indonesia) views: 615
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 462 PDF (Bahasa Indonesia) views: 300
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 333 PDF (Bahasa Indonesia) views: 489
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 419 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2290
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 437 PDF (Bahasa Indonesia) views: 772
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 449 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2493
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 673 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2960
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 331 PDF (Bahasa Indonesia) views: 419
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 222 PDF (Bahasa Indonesia) views: 584
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 499 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1295
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 211 PDF (Bahasa Indonesia) views: 294
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 292 PDF (Bahasa Indonesia) views: 203
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 2174 PDF (Bahasa Indonesia) views: 7703
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 275 PDF (Bahasa Indonesia) views: 484
368-383