Vol 2, No 2 (2019)

JURNAL KREDO VOLUME 2 NO 2 TAHUN 2019

Table of Contents

Doni Anggoro Ari Santoso , Zumrotul Muniroh , Nurul Akmaliah
Abstract views: 822 PDF (Bahasa Indonesia) views: 769
181-194
Ai Siti Nurjamilah
Abstract views: 484 PDF (Bahasa Indonesia) views: 322
195-205
Winda Dewi Pusvita , Andayani Andayani , Retno Winarni
Abstract views: 353 PDF (Bahasa Indonesia) views: 591
206-225
Wiwik Yully Widyawati
Abstract views: 472 PDF (Bahasa Indonesia) views: 2598
226-241
Woro Wiratsih
Abstract views: 510 PDF (Bahasa Indonesia) views: 958
242-255
Agus Darmuki , Ahmad Hariyadi
Abstract views: 519 PDF (Bahasa Indonesia) views: 3579
256-267
Mohammad Siddiq
Abstract views: 735 PDF (Bahasa Indonesia) views: 3395
268-290
Astuti Samosir
Abstract views: 351 PDF (Bahasa Indonesia) views: 478
291-300
Suntoro Suntoro
Abstract views: 241 PDF (Bahasa Indonesia) views: 690
301-312
Hetilaniar Hetilaniar
Abstract views: 539 PDF (Bahasa Indonesia) views: 1472
313-324
Slamet Utomo , Dita Indah Sekti
Abstract views: 232 PDF (Bahasa Indonesia) views: 400
325-337
Yogi Setia Samsi
Abstract views: 332 PDF (Bahasa Indonesia) views: 230
338-350
Ade Siti Haryanti
Abstract views: 3239 PDF (Bahasa Indonesia) views: 10525
351-367
Much Arsyad Fardani ORCID_logo, Dwiana Asih Wiranti
Abstract views: 311 PDF (Bahasa Indonesia) views: 641
368-383